Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα COSME


Πρόγραμμα COSME της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) για την περίοδο 2014-2020.
Το COSME διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις αγορές, υποστηρίζει τους επιχειρηματίες και προσφέρει ένα καταλληλότερο πλαίσιο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη.


Είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται από τους κινδύνους που εγκυμονεί είτε η δημιουργία μιας επιχείρησης είτε η επένδυση σε μικρές εταιρείες. Τα κύρια εμπόδια είναι η γραφειοκρατία, οι πολύπλοκοι κανόνες και η δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 
Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν ωστόσο να αναπτυχθούν κατά πολύ, αν αξιοποιούσαν περισσότερο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Η συμβολή του COSME στην υπέρβαση αυτών των εμποδίων θα είναι σημαντική και αναγκαία.
Το COSME, μαζί με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα, θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Θα υποστηρίξουν όλα τα είδη μικρομεσαίων επιχειρήσεων: το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» εστιάζει στη δημιουργία επιχειρήσεων, ενώ το COSME επικεντρώνεται στην ανάπτυξή τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου