Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Χαρτογράφηση Δράσεων
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ «Let’s do it Greece, Let’s do it Δυτική Ελλάδα»


Με αφετηρία την Κυριακή 14 Απριλίου, στο πλαίσιο του «Let’s Do It Greece», ξεκινά η παρουσίαση των δράσεων όλων των φορέων εθελοντισμού και μη.

Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί στη Δυτική Ελλάδα χαρτογραφούνται με στόχο:
- να μεταδοθεί ο υγιής εθελοντισμός, να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, και
- να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Συλλόγων, Φορέων, Εθελοντών και Αρχών και να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις.

Ο Χάρτης Δράσεων στη Δυτική Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί για:
- την ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών
- την προβολή των δράσεων στα μέσα ενημέρωσης 
- για την ενημέρωση φορέων, εθελοντών και πολιτών, που δεν έχουν προγραμματίσει για εκείνη την ημέρα τη δική τους δράση, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σε ποια από αυτές μπορούν να συμμετέχουν.
Ο Χάρτης θα επικαιροποιείται διαρκώς, με τις δράσεις που θα περιγράφουν οι Σύλλογοι και οι λοιποί φορείς.

Για τη συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο επικαιροποιημένος Χάρτης θα αποστέλλεται στους συλλόγους, οργανώσεις, εθελοντές, ενώ θα υπάρχει και αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (www.pde.gov.gr) καθώς και στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (www.facebook.com/pde.rwg,  www.twitter.com/pde_rwg).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου