Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες»Δημόσια Πρόσκληση για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών για το έτος 2014 από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποιώντας για έβδομη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Επιστημονικές Μελέτες», προσκαλεί ερευνητικές ομάδες, από όλα τα επιστημονικά πεδία, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για μελέτες που προτίθενται να εκπονήσουν το 2014.

Προϋποθέσεις:
- Η πρόταση θα πρέπει να αφορά σε πρωτότυπη μελέτη, η οποία αποδεδειγμένα θα εκπονηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2014.
- Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος συντονιστή ή μέλους της ερευνητικής ομάδας.
- Η κάθε ερευνητική ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από έναν συντονιστή και έως 4 ακόμη μέλη.
- Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
- Η πρόταση δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση:
Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει έως 20 μελέτες με το ποσό των €12.000 κατ’ ανώτατο ανά μελέτη, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, κ.λπ.
Ειδικότερα, για το πρόγραμμα του έτους 2014, το Ίδρυμα απoφάσισε να κατανείμει, μεταξύ ισοδύναμων προτάσεων, τη χρηματοδότησή του κατά 50% στις κάτωθι υποκατηγορίες:
Α. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2014 - Γενικό Πρόγραμμα’ που δίνει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες να έχουν όποιο ηλικιακό μείγμα ερευνητών επιθυμούν.
Β. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2014 - Νέοι Ερευνητές’ όπου ο συντονιστής και όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι έως 40 ετών.

Αξιολόγηση:
Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα ανεξάρτητων κριτών και από την επιστημονική επιτροπή του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τη διενέργεια συνεντεύξεων.

Υποβολή:
Οι προτάσεις θα κατατεθούν διαδικτυακά, στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής που θα είναι διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου του Ιδρύματος κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης.

Χρονοδιάγραμμα:
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013 στις 10:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 στις 13:00
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών: 2 Ιανουαρίου 2014 - 8 Δεκεμβρίου 2014Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου