Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Εκπαίδευση στα Νέα Διατροφικά Πρότυπα
Έναρξη Δωρεάν Σεμιναρίου για τις Επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα της Ορεινής Ηλείας στα Νέα Διατροφικά Πρότυπα

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανακοινώνουν την έναρξη του 4ου κύκλου δωρεάν προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα», με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή, για τις επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα της Ορεινής Ηλείας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, διαπραγματεύεται την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων με εκτενή αναφορά στους τροφιμογενείς κινδύνους. Ειδικά:
·        Δίνεται έμφαση στις ορθές πρακτικές υγιεινής (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, υγιεινή προσωπικού, κλπ.).
·        Παρουσιάζονται  εκτενώς τα συστήματα αυτοελέγχου (HACCP) καθώς και τα διάφορα συστήματα ποιότητας
ISO 22000, κλπ.
·        Δίνεται έμφαση στους Κανονισμούς της Ε.Ε. και την Εθνική Νομοθεσία.
·        Η γνώση των συστατικών των τροφίμων είναι χρήσιμη για την επιλογή των πρώτων υλών.
·        Οι βασικές τεχνοτροπίες μαγειρικής  παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτόν.
·        Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής καθώς και άλλες διατροφικές πυραμίδες  παρουσιάζονται σε  συνδυασμό με την ελληνική κουζίνα και άλλες εθνικές κουζίνες.
·        Η οργάνωση και η παρουσίαση της επισιτιστικής επιχείρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο  στις πωλήσεις μιας επιχείρησης.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα» έχει ως στόχο ο ενδιαφερόμενος να: 
     -  κατανοήσει τις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων,
     -      αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία των πρώτων υλών στην παρασκευή των εδεσμάτων της επιχείρησης,
     -  αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα,
     -    εξοικειωθεί με τις νέες τεχνοτροπίες μαγειρικής,
     -    αναγνωρίσει τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν μια επιχείρηση τροφίμων επιτυχημένη,
     -     μπορεί να αξιολογεί και να επιλέγει τις πρώτες ύλες με βάση τα διάφορα διατροφικά πρότυπα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά την υποβολή προτάσεων σε ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς προσφέρει υψηλότερη βαθμολογία στον υποψήφιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου