Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα Κατάρτισης για Ξεναγούς
Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για Αρχαιολόγους και Ιστορικούς

Την υλοποίηση ταχύρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού αποφάσισε το υπουργείο Τουρισμού. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 13 Μαΐου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα, στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Συνολικά θα καταρτιστούν έως 40 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) σε τουλάχιστον μία από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 17/4/2013, στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.


Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία θα κυμαίνονται από 625 έως 834 ευρώ. Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία βαρύνουν επίσης τον ενδιαφερόμενο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει στους εισακτέους:

α) δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο του Ιονίου Πανεπιστημίου με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 2,00 ευρώ ανά γεύμα

β) δυνατότητα στέγασης σε συνεργαζόμενο με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξενοδοχείο, έναντι 12,50 ευρώ ημερησίως ανά κλίνη σε δίκλινα δωμάτια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση κατάρτισης ξεναγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στις ιστοσελίδες του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr, του πρώην ΟΤΕΚ www.otek.edu.gr και του Ιονίου Πανεπιστημίου http://www.ionio.gr/central καθώς και στα τηλέφωνα 210-3736182, 210-3736133, 210- 3736132, 210-3736345 (Ρ. Δελατόλα, Μ. Κιάμου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου