Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Νέα προγράμματα προώθησης τροφίμων22 προγράμματα για την προώθηση αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 71,94 εκατ. ευρώ. Τα επιλεγέντα προγράμματα καλύπτουν το ελαιόλαδο, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας, τα νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τα βιολογικά προϊόντα, τα αυγά, τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τα κηπευτικά προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα ποιότητας που έχουν καταχωριστεί και προστατεύονται ως ΠΟΠ (Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).

Κατόπιν αξιολόγησης, επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση 22 προτάσεις προγραμμάτων, εκ των οποίων 16 αφορούν την εσωτερική αγορά και 6 τρίτες χώρες. Δύο από τα επιλεγέντα προγράμματα προτάθηκαν από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι τρίτες χώρες/περιφέρειες που καλύπτονται είναι: Η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Νότιος Κορέα.


Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα συνίστανται σε δημόσιες σχέσεις, εκστρατείες προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνες που προβάλλουν τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, τη διατροφή, την επισήμανση, την καλή μεταχείριση των ζώων ή μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.
Τα μέτρα αυτά επίσης καλύπτουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, σε ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), την ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας και επισήμανσης της ΕΕ και τις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το κοινοτικό καθεστώς των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (VQPRD).      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου