Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

"Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις"Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις».

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας.
Η δράση θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:
https://apps.gov.gr/minedu/employment/call2012/
έως 15/03/2013 (καταληκτική ημερομηνία).


Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου