Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Οδηγός Εύρεσης ΕργασίαςΤεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

Η αναζήτηση εργασίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με πρόγραμμα, σύστημα, οργάνωση, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Αναφορικά με τις μεθόδους αναζήτησης εργασίας, υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες τεχνικές όπως, χτυπώντας ‘’πόρτα-πόρτα’’, οι αγγελίες σε εφημερίδες, τα ειδικά job sites και τα εξειδικευμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Σε αυτές τις τεχνικές έρχονται να προστεθούν οι ημέρες καριέρας που διοργανώνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και εταιρείες, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, οι εταιρείες συμβούλων και τα πιο εξειδικευμένα περιοδικά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για συγκεκριμένες ειδικότητες.
Οι προσωπικές επαφές είναι πολύ σημαντικές, όχι με την έννοια του μέσου, αλλά με αυτή της σύστασης. Όσοι βρίσκονται στη φάση αναζήτησης εργασίας είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουν τον κύκλο τους για αυτό.
Όσον αφορά στις ημέρες καριέρας, ακόμη κι αν δεν οδηγήσει σε πρόσληψη η συμμετοχή σε αυτές, σίγουρα θα δώσουν σημαντική εμπειρία στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.  


Ως προς τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, πρέπει ο υποψήφιος να έχει κατά νου πως κάθε αγγελία θέλει διαφορετικό βιογραφικό. Διαβάζοντας την περιγραφή της θέσης εργασίας, πρέπει να εντάσσει στο βιογραφικό του τα κομμάτια της εμπειρίας του που είναι πιο σχετικά με αυτήν.
Η έκταση του βιογραφικού πρέπει να είναι πολύ σύντομη. Είναι πολύ σημαντικό κάτω από κάθε θέση να υπάρχει συνοπτική περιγραφή καθηκόντων, αλλά και να αντανακλώνται οι δεξιότητες και τα επιτεύγματα του ατόμου. Διαβάζοντας το βιογραφικό σημείωμα, πρέπει ο εργοδότης να μπορεί να δει στοιχεία που δείχνουν πως ο υποψήφιος κάνει για τη θέση, προκειμένου να τον καλέσει για συνέντευξη.
Η δομή του βιογραφικού σημειώματος είναι χρονολογική, κάθε θέση δηλαδή μπαίνει με χρονολογική σειρά (από την πιο πρόσφατη έως την παλαιότερη) και τα σημαντικά σημεία που θέλουμε να τονίσουμε προηγούνται.  


Ως προς τη συνοδευτική επιστολή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φανεί ο επαγγελματισμός του υποψηφίου στο γραπτό λόγο, η δυνατότητα δομημένης έκφρασης και κυρίως συγκεκριμένα επιτεύγματα και γεγονότα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική εικόνα του υποψηφίου. Πρέπει να είναι σύντομη και ουσιώδης, με λέξεις κλειδιά και στοιχεία.  

Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης για την ενημέρωση και επαγγελματική καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ορεινής Ηλείας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου