Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη «Ερμής»Υπηρεσίες για τους πολίτες από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση


Επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν στο εξής να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και να αδειοδοτούνται για 272 επαγγέλματα σε διάστημα 7 έως 50 ημερών, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η πληρωμή παραβόλων μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής» (www.ermis.gov.gr).

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, μαζί με τα δικαιολογητικά, και αν ο αρμόδιος κατά περίπτωση φορέας δεν την απορρίψει εντός ορισμένης προθεσμίας, τότε η άδεια έχει παρασχεθεί σιωπηρά, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα. Καταργούνται με αυτό τον τρόπο οι χρονοβόρες διαδικασίες αναμονής και αβεβαιότητας σχετικά με την έγκριση αδειών.
Μόνη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά και την αίτηση με απλή ηλεκτρονική υπογραφή, για την οποία θα χρειαστεί μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για την φυσική του ταυτοποίηση.  


Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, υλοποιείται και η δυνατότητα αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών προς το δημόσιο (παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων/ταυτότητας, για έναρξη επαγγέλματος).

Επιπλέον, διασυνδέθηκαν τα ληξιαρχεία με τα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται ούτε με κόστος ούτε με γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ενημερώσουν για ληξιαρχικές μεταβολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου