Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος
Εντάσσεται η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων στο νέο Επενδυτικό Νόμο


Αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες μέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Επενδυτικό Νόμο, ο οποίος θα επιδοτεί και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θα θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και αυτά τα οποία αφορούν την επαναλειτουργία επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα αυτές να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους.

Με το νέο επενδυτικό θα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%. Επίσης, οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι πλέον συνεχείς, η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς και οι εταιρείες θα μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους. 


Για τις επενδύσεις έως 50 εκατ. Ευρώ, θα παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων (σε ρευστό, φορολογικές απαλλαγές ή χρηματοδοτική μίσθωση) το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου