Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Εκπαίδευση Οδηγών Ταξί
Εκπαίδευση οδηγών ταξί για να γίνει ασφαλέστερο και πιο ανταγωνιστικό το επάγγελμά τους

Ο ρόλος του επαγγελματικού ταξί στο ευρωπαϊκό αστικό και ημιαστικό περιβάλλον είναι κεντρικής σημασίας, καθώς το ταξί αποτελεί ένα γρήγορο και ευέλικτο μεταφορικό μέσο που διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις εκατομμυρίων πολιτών.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη πολυμορφία, ενώ ο οδηγός ταξί είναι ένας επαγγελματίας που εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες και με απαιτητικό ωράριο. Στις καθημερινές τους βάρδιες οι οδηγοί ταξί έρχονται αντιμέτωποι με ιδιόμορφες καταστάσεις που σχετίζονται με θέματα όπως αυτά της ατομικής, επαγγελματικής και οδικής ασφάλειας, επείγοντα περιστατικά και θέματα εγκληματικότητας, ενώ οι ίδιοι καλούνται να ανταποκριθούν ως οδηγοί οχημάτων δημόσιας χρήσης σε θέματα όπως αυτά της ορθής συμπεριφοράς στα οδικά δίκτυα των πόλεων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. 


Πρόκειται λοιπόν για ένα επάγγελμα που απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες, ώστε αυτοί που το ασκούν να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις.

Για αυτούς τους λόγους, το ευρωπαϊκό έργο 'Taxistars' στοχεύει να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών ταξί, προσφέροντας καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που θα βασίζεται κυρίως στις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ο στόχος του έργου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του επαγγελματικού ταξί, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών από τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και καλύτερα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας για ολόκληρο τον κλάδο.


Το έργο 'Taxistars' είναι μια τριετής πρωτοβουλία που υλοποιείται από 9 εταίρους με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Φινλανδία).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου