Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Ενίσχυση Εξωστρέφειας
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του exportgate.gr

 

Το exportgate.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη που έχει στόχο να αποτελέσει την πύλη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προβολή των Ελλήνων εξαγωγέων στις διεθνείς αγορές, τη σύναψη και την υλοποίηση συμφωνιών και τη διευκόλυνση συναλλαγών ανάμεσα σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και δυνητικούς εισαγωγείς σε όλο τον κόσμο.

Μέσω του exportgate.gr οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν: 
  • Πρόσβαση σε περισσότερες από 300 εισαγωγικές επιχειρήσεις.
  • Δυνατότητα διασύνδεσης με δυνητικούς αγοραστές στο εξωτερικό με στόχο να δημιουργήσουν το δικό τους "Δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών" και να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της πρόσβασης των μελών σε ενημερωμένη βάση επιχειρήσεων (directory), την υλοποίηση ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auctions) και ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων, καθώς και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω e-transactions.
 

  • Πρόσβαση στην παροχή τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.
  • Προβολή της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές, μέσω ηλεκτρονικής παρουσίασης της εταιρείας και των καταλόγων προϊόντων (e-catalogues), της διεξαγωγής ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και σεμιναρίων, ηλεκτρονικών εκθέσεων, παρουσίασης success stories κ.λπ.
  • Ενημέρωση για θέματα εξαγωγών & πρόσβαση σε διεθνείς και τοπικές πηγές πληροφόρησης, ειδήσεις, εξειδικευμένες μελέτες κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου