Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

"Καινοτομία - Νέα Επιχειρηματική Ιδέα"Διαγωνισμός "Καινοτομία - Νέα Επιχειρηματική Ιδέα"


Ο Διαγωνισμός «Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

1)Επιχειρηματικότητα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2)Υπηρεσίες στους τομείς του Περιβάλλοντος – Πολιτισμού – Αθλητισμού με χρήση νέων τεχνολογιών
3) Αγροτική επιχειρηματικότητα
4) Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις


Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
-Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, 18 ετών και άνω (έως 30 ετών) κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.
-Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά.  
-Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική Ενότητα με μια και μόνο πρόταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου