Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Νέες Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές στο TAXISnet

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε μια σειρά από συναλλαγές μέσω του TAXISnet που θα μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή των φορολογουμένων. Έτσι, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία με τον τίτλο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», που επιτρέπει νέες συναλλαγές για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.


Οι χρήστες του TAXISnet μπορούν να εμφανίσουν στην οθόνη του υπολογιστή τους:
1. Τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ατομικές οφειλές τους εκτός ρύθμισης. Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες για την γενική εικόνα των ατομικών οφειλών των φορολογούμενων καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις δόσεις εξυπηρέτησής τους.
2. Το Προσωπικό Φορολογικό Ημερολόγιο με τη λήξη των προθεσμιών για το εισόδημα, το ΦΠΑ, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τους παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη, καθώς και τους ειδικούς φόρους.
3. Τα στοιχεία μητρώου Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και τα στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με τις νέες υπηρεσίες που ενεργοποιήθηκαν αλλά και με εκείνες που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μέσω των Τραπεζών και των ΕΛ.ΤΑ., επιτρέποντας την κατάργηση των ταμείων στις ΔΟΥ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου