Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Εξαγωγικές δυνατότητες μεταποιημένων προϊόντων


Έρευνα του ΣΕΒΕ αναδεικνύει τις τεράστιες εξαγωγικές δυνατότητες των μεταποιημένων προϊόντων

Το ελαιόλαδο, το κρασί, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, τα γαλακτοτυροκομικά και ιδίως το γιαούρτι, είναι ορισμένα μόνο από τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα που μπορούν να απογειώσουν τις ελληνικές εξαγωγές στα επόμενα χρόνια. Μαζί με τους άλλους δύο δυναμικούς τομείς της χώρας, τη μεταποίηση και τον τουρισμό, μπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες της εθνικής οικονομίας έως το 2020. 


Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η εξαγωγική δραστηριότητα να μην ασκείται με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς δηλαδή προστιθέμενη αξία, αλλά με οργάνωση, τυποποίηση και έξυπνο marketing.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα που έχει σε εξέλιξη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) για τον προσδιορισμό των προϊόντων και των αγορών στις οποίες μπορεί να στηριχθεί η εθνική οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου