Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών


Θέσπιση και αναγνώριση των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Με τη νέα ΚΥΑ ορίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη θέσπιση και την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών με βάση τον ελάχιστο αριθμό μελών και την εμπορευόμενη ετήσια παραγωγή γάλακτος.
Τα κριτήρια διαφοροποιούνται ανά περιφέρεια αλλά και ανά προϊόν (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) με βάση τα υφιστάμενα παραγωγικά δεδομένα.

Δημιουργείται συνεπώς ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις οργανώσεις παραγωγών, το οποίο ευνοεί την ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών νωπού γάλακτος με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταποιητές, εμπόρους και διανομείς, μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και την εφαρμογή πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να  εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα, να επιτυγχάνουν καλύτερες τιμές στις ζωοτροφές τους και να διαπραγματεύονται συλλογικότερα.

Η νέα ΚΥΑ επίσης περιλαμβάνει τη μείωση των μελών που απαιτούνται για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών βιολογικών οπωροκηπευτικών, μανιταριών, καρπών με κέλυφος και υποτροπικών φυτών.
Συγκεκριμένα, με τη νέα ΚΥΑ θα χρειάζονται 10 αντί για 20 άτομα-αγρότες, προκειμένου να συγκροτούν Ομάδες, που θα μπορούν να επωφελούνται από τα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, για να επενδύουν στην παραγωγή και μεταποίηση των προϊόντων τους.
Σκοπός είναι οι Οργανώσεις Παραγωγών να γίνουν περισσότερο ευέλικτες, ενώ δίνεται παράταση ενός έτους, έως το τέλος του 2014, στην ισχύουσα εθνική στρατηγική για την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών.  Μέσω της υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων οι Οργανώσεις Παραγωγών θα μπορούν να αναβαθμίσουν περαιτέρω ποιοτικά το παραγόμενο προϊόν τους και να το προωθήσουν πιο αποτελεσματικά τόσο στην εγχώρια, όσο και την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου