Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Βιοδυναμική γεωργία


Βασικές αρχές της βιολογικής - δυναμικής γεωργίας

Η βιολογική-δυναμική (ή βιοδυναμική) γεωργία είναι μια οικολογική γεωργία που λαμβάνει υπ' όψη της, πέραν των φυσικών παραγόντων, και αφανείς δυνάμεις στη φύση που παίζουν σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της ζωής, την υγεία και ευρωστία των φυτών και των γεωργικών ζώων.
Ανώτατη αρχή της βιοδυναμικής γεωργίας είναι η σφαιρική εξέταση όλων των παραγόντων που συνδέονται με την γεωργία. Λαμβάνονται υπ' όψη όλες κατά το δυνατόν συσχετίσεις μέσα στη φύση, ακόμη κι αυτές που δεν μελετούνται από την βιολογία και γενικά τις συνήθεις φυσικές επιστήμες.

Βάσει των αρχών της βιολογικής - δυναμικής γεωργίας, μέσα στο αγρόκτημα επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή και πολύπλευρη ανακύκλωση των οργανικών υλικών εναρμονισμένη στη φυσική ροή μεταξύ φυτών, ζώων και εδάφους.


Επιδιώκεται επίσης η προστασία και η καλή διατροφή ποικιλίας μικροοργανισμών στο έδαφος, γενικά της ζωής του εδάφους με κατάλληλη οργανική λίπανση, ώστε το έδαφος να είναι πολύ ευνοϊκό για να φυτρώσουν οι σπόροι που σπέρνουμε και να δένει καλά με τα φυτά.
Τα οργανικά υλικά (κοπριά στάβλων, φυτικά υπολείμματα) προετοιμάζονται κατάλληλα για ευνοϊκό χώνεμα και μεταβίβαση ισορροπημένων δυνάμεων που ενισχύουν την υγεία και την ευρωστία φυτών και ζώων. Σ' αυτό συντελούν το μέγιστο τα βιοδυναμικά παρασκευάσματα του κομπόστ. Μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες σκόνες πετρωμάτων, φύκια σε διάφορες μορφές, εδαφοκάλυψη με οργανικά υλικά και χλωρή λίπανση με κατάλληλα μείγματα σπόρων. Με τα προηγούμενα ενεργοποιούνται τα θρεπτικά υλικά για τα φυτά, ώστε να έχουν αρμονική και υγιή ανάπτυξη καθώς και απόδοση.


Με ευνοϊκές συγκαλλιέργειες και μελετημένες αμειψισπορές εμποδίζεται, σύμφωνα με τη βιοδυναμική γεωργία, η εξάπλωση ασθενειών και προσβολών στα φυτά. Επιπλέον η φυτική παραγωγή συνδυάζεται με την κατάλληλη κτηνοτροφία, τόση που να μπορεί να τραφεί από παραγωγή του κτήματος. Επιλέγονται τέτοια φυτά και ζώα που να ταιριάζουν στις συνθήκες της περιοχής κι έχουν αυξημένη αντοχή.
Σύμφωνα τέλος με τις αρχές της βιολογικής - δυναμικής γεωργίας, τα τεχνικά μέσα (τρακτέρ κλπ.) πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διαβρώνεται το έδαφος, να μην σπαταλείται ενέργεια και να μην δημιουργούνται γενικά προβλήματα στο περιβάλλον. Σκοπός είναι η καλή δομή του εδάφους και η αύξηση του χούμους που διατηρείται. Ο στόχος είναι η αύξηση της γονιμότητας του εδάφους μέσω πολλής και ποικίλης ζωής σ' αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου