Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Enterprise Europe Network
Ένα «μεγάλο» δίκτυο στην υπηρεσία των «μικρών» επιχειρήσεων

 

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2008, ως «προϊόν» συνένωσης δύο επιτυχημένων δικτύων, των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας (Innovation Relay Centres) που παρείχαν υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη δεκαετία του 1980.
Σήμερα, το Δίκτυο Enterprise Europe Network αποτελείται από 70 κοινοπραξίες σε συνολικά πάνω από 600 οργανισμούς σε 52 χώρες (κράτη μέλη της Ε.Ε., μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες).

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος των επιχειρήσεων στην αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, στην ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα, για χρηματοδοτήσεις, για νομοθεσία, για εκθέσεις και εμπορικές αποστολές.

Υπηρεσίες του δικτύου: 

-Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
-Επιχειρηματικές συνεργασίες
-Kαινοτομία & Mεταφορά τεχνολογίας
-Ερευνητικές συνεργασίες
-Χρηματοδότηση
-Υπηρεσίες προς Ε.Ε.

Στην ελληνική κοινοπραξία Enterprise Europe Network-Hellas συμμετέχουν 12 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Οι φορείς αυτοί είναι:

·        Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
·     Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)
·        Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
·        Επιμελητήριο Αρκαδίας
·        Επιμελητήριο Ιωαννίνων
·        Επιμελητήριο Καβάλας
·        Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
·        Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
·        Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
·        Επιμελητήριο Ηρακλείου
·  Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και  Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ)
·        Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΑΝΚΟ)

Επίσης, με το δίκτυο συνεργάζονται πολλοί τοπικοί φορείς, δημόσιοι & ιδιωτικοί, όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλαδικοί φορείς, κ.ά., δημιουργώντας ένα ισχυρό πλέγμα συνεργειών προς όφελος των επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου