Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Νομική Βοήθεια για Νέους
Πρόγραμμα «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» 

για το 2013


Τη δυνατότητα Δωρεάν Νομικής Βοήθειας  με τον άμεσο διορισμό δικηγόρου, έχουν οι ανήλικοι και οι νέοι από 18 έως 30 ετών (και σε ορισμένες περιπτώσεις έως 35 ετών) με το πρόγραμμα της  Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς  «Νομική Βοήθεια για Νέους», που για το 2013 διευρύνεται και προσαρμόζεται στις νέες  κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Συγκεκριμένα  το 2013 καθιερώνεται για πρώτη φορά η  δωρεάν νομική συνδρομή:
  • σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένων νοικοκυριών), καθώς και
  • σε ανήλικους και  νέους  μέχρι 30 ετών για κάθε είδους  εργατικές διαφορές. 
Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την έμπρακτη δωρεάν νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που δεν διαθέτουν τους πόρους και τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και την ευθύνη της εκπροσώπησής τους τόσο ενώπιον του δικαστηρίου όσο και εξωδικαστικά.
Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι ανήλικοι (ακόμη και ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες) καθώς και νέοι από 18 έως 30 ετών για ποινικές, αστικές, διοικητικές και εργατικές διαφορές. Ειδικά για τις γυναίκες που εμπλέκονται σε περιπτώσεις κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου