Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Έργα Τουρισμού
Απλοποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων τουρισμού


Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία απλοποιείται και συντομεύεται η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του τουριστικού τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κλπ) υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος.
Για τα συγκεκριμένα έργα πλέον δεν θα χρειάζεται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς αυτά θα υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στην υπογραφείσα ΚΥΑ.


Οι όροι αυτοί (Π.Π.Δ.) θα χορηγούνται αυτοδίκαια στους ενδιαφερόμενους μαζί με την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ή άλλη σχετική άδεια και κατόπιν συμπλήρωσης από τους ενδιαφερόμενους ειδικού εντύπου, που στόχο έχει να οριοθετεί τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να γίνεται η αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, με την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί καμία μελέτη για το 85% των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς αυτοδίκαια και άμεσα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη να τηρούν τα προβλεπόμενα στα Π.Π.Δ.
Όσον αφορά στο υπόλοιπο 15% που θα απαιτείται να κάνουν μελέτες, με βάση τον Ν. 4014/2011, ο χρόνος έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) θα είναι στο εξής από 6 έως 8 μήνες.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου