Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Ηλειακό Δίκτυο Αλληλεγγύης
Δημιουργία εναλλακτικής μορφής κοινωνικής οικονομίας


Μια εναλλακτική πρόταση κοινωνικής οικονομίας, από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, δημιουργήθηκε στον Πύργο και ονομάζεται Ηλειακό Δίκτυο Αλληλεγγύης και ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσω του διαδικτύου (www.iliako.net)  αλλά και από τους χώρους του νέου αυτού δικτύου που θα φιλοξενηθεί στο κτίριο της «Δεξαμενής» στον Πύργο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανταλλάσουν προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς να χρησιμοποιούν χρήματα.
Πρόκειται για μια δράση μέσω της οποίας επιδιώκεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης, να δοθεί στήριξη σε αδύναμους συμπολίτες μέσω της ανταλλαγής τοπικών προϊόντων, να δημιουργηθούν ηλεκτρονικές αγγελίες προσφοράς- ζήτησης κτλ.


Σκοπός είναι η λειτουργία μιας εναλλακτικής μορφής οικονομίας, χωρίς χρήματα, που βασίζεται στις ανταλλαγές μεταξύ των μελών του Δικτύου, με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Δίκτυο στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ειδικότερα των οικονομικά ασθενέστερων μελών.
 
Τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών και αλληλεγγύης είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, γνώση και παραγωγικότητα προς όφελος των ίδιων των πολιτών. Το μέσον έκφρασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών ενός τέτοιου δικτύου είναι οι τοπικές εναλλακτικές ομάδες ανταλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου