Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

ΣαλιγκαροτροφίαΔιαδικτυακά Μαθήματα Σαλιγκαροτροφίας


Η αναζήτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Το δυσκολότερο κομμάτι όμως είναι η έναρξη και προσαρμογή τους στα δικά μας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος επιχειρηματίας-αγρότης πρέπει να συνυπολογίσει όλους εκείνους τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή άσκηση της δραστηριότητας που επέλεξε.
Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι μια νέα, δυναμική δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό κενό τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.
Το agronomist.gr, στα πλαίσια των on line εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, οργανώνει μαθήματα σαλιγκαροτροφίας.
Με τη δομή του συγκεκριμένου μαθήματος επιχειρείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της σαλιγκαροτροφίας, από την εκτροφή μέχρι και το μάνατζμεντ.


Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει:
  •    40 ώρες βιντεοσκοπημένων διαλέξεων
  •    Το σύνολο των παρουσιάσεων σε portable μορφή (pdf)
  •  Απεριόριστη πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη του e-school by agronomist.gr 
  •    Πλήρη τεχνική υποστήριξη
  •  Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης, ύστερα  από αξιολόγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου