Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη της ΕΣΕΕ


Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη προς Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις
   
H ΕΣΕΕ σχεδίασε και παρέχει προς τις εμπορικές επιχειρήσεις δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και τραπεζικά θέματα, για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ακόμα και για προβλήματα μισθώσεων μέσω του προγράμματος «Υποστήριξη Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων».
Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:
  • να στηριχθεί η μικρομεσαία εμπορική επιχειρηματικότητα, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  
  • να καταγραφούν συστηματικά και σε όλη τους την έκταση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και αυτά να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


Η συνδρομή που παρέχει η ΕΣΕΕ μέσω του προγράμματος «Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων», καλύπτει το σύνολο από τους συνήθεις βασικούς τομείς της καθημερινής λειτουργίας ενός καταστήματος, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξής τους.
Οι έμποροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συμβουλευτικό πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση (www.esee-support.gr), να την αποστείλουν στην ΕΣΕΕ με φαξ: 210 3259229 ή e-mail: epavlou@esee.gr ή και να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210 32 59 170, για να τους επισκεφθούν στην έδρα της επιχείρησής τους εξειδικευμένοι συνεργάτες.
Οι συναντήσεις με τους συμβούλους της ΕΣΕΕ γίνονται στο χώρο της επιχείρησης, σε ημέρα και ώρα που η ίδια η επιχείρηση επιλέγει, ενώ η συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου