Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας “Enterprise Greece”


Νέος φορέας εξωστρέφειας σε λειτουργία από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου ξεκινά η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας “Enterprise Greece”, που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου.
Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece) είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.


Στη νέα εταιρία μεταφέρεται επίσης και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών «Ηλεκτρονική Πύλη» (Agora). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου