Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Εγχειρίδιο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας


 «Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας, υλοποίησε το έργο στο αντικείμενο: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας». Το εγχειρίδιο «Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες» περιέχει, σε απλή και κατανοητή γλώσσα και με φιλικό για τον χρήστη τρόπο, βασικές πληροφορίες για την έννοια και τη χρήση των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας καθώς και ασκήσεις και δραστηριότητες δημιουργικής μάθησης, οι οποίες καλλιεργούν στους πολίτες κάθε ηλικίας τις δεξιότητες αυτές.


Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες διευκολύνουν την ανάπτυξη των διαφόρων δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας, και τονίζει την εξελικτική διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης και των επαγγελματικών επιλογών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου