Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Mission for Growth 2014


Εκδήλωση για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών
         
Διεθνή εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων διοργανώνει στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου 2014, το Enterprise Europe Network - Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Η εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς και επικεντρώνεται στον τουρισμό και τη γαλάζια ανάπτυξη, εντάσσεται στην εκδήλωση "Mission for Growth - Reaching the Greek market and its players" (11-12/03/2014).
Η εκδήλωση των διμερών συναντήσεων αποσκοπεί στην επιχειρηματική σύμπραξη μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσδιορίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο.


Ειδικότερα, η εκδήλωση επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς: 
  • Αγρο-διατροφικός κλάδος / Επεξεργασία τροφίμων / Ιχθυοκαλλιέργειες,
  • Βιοτεχνολογία και Γαλάζια Βιοτεχνολογία,
  • Ενέργεια,
  • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
  • Τουρισμός.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες από το εξωτερικό, να προσεγγίσουν νέους πελάτες/προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα με στόχο την αξιοποίησή τους και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Στις διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel), επιχειρήσεις και οργανισμοί από ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε στοχευμένες και προγραμματισμένες συναντήσεις σύντομης διάρκειας (20 λεπτά) για να εξετάσουν δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας.  


Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επιχειρηματικές συναντήσεις καλούνται να υποβάλουν το προφίλ τους, έως τις 5 Μαρτίου, στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.b2match.eu/m4g-greece2014 (αναφέροντας ως Γραφείο Υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης).  

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (e-mail: m4g-greece2014@ekt.gr).
Η εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων διεξάγεται παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο «Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός & Στρατηγικές Γαλάζιας Ανάπτυξης» που θα λάβει χώρα στις 10 Μαρτίου (Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο συνέδριο, το οποίο επικεντρώνεται στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και σε στρατηγικές γαλάζιας ανάπτυξης,   θα παρευρίσκονται κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας από όλη την Ευρώπη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου