Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτισηΕπαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών και Αυτοαπασχολούμενων από την Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας

Η Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, υλοποιούν το έργο "Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και σε συνεργασία με τους: Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ),
καλούν τους ενδιαφερόμενους (εργαζόμενους, επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται την περίοδο 2012-2013 και αφορά επιδοτούμενη (5 ευρώ μεικτά ανά ώρα) Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων διάρκειας 40 ωρών.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

1.Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΗΛ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr, www.heliachamber.gr)

2.Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3.Βεβαίωση Εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ή επιχειρεί

4.Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

5.Πρόσφατη φωτογραφία

6.Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων

Η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Επιμελητηριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Ηλείας, 3ος Όροφος (28ης Οκτωβρίου 1 και πλ. Ηρώων, 27100 Πύργος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου