Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξηΕΣΕΕ: Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις


Συνεχίζεται η δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και για το 2013,  που υλοποιεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει η ΕΣΕΕ, μέσω του προγράμματος «Υπηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων», καλύπτει ένα ευρύ σύνολο από τομείς τόσο της καθημερινής λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξής τους. 


Η θεματολογία οργανώνεται στους ακόλουθους γενικούς άξονες:

- Χρηματοοικονομικά θέματα (αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, διαχείριση οφειλών, εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας κ.λπ.).

- Φορολογικά θέματα (κατανόηση των αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς, διαμόρφωση ετήσιου πλάνου φορολογικών υποχρεώσεων κ.λπ.).

- Ασφαλιστικά / εργοδοτικά θέματα.

- Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση, διαφοροποίηση προϊόντων.

- Θέματα εξωστρέφειας / εξαγωγών.

- Υποστήριξη στην ολοκλήρωση κύκλου ζωής των επιχειρήσεων (διαχείριση διαδικασίας μετάβασης σε νέο καθεστώς λειτουργίας, αλλαγή κλίμακας / μεγέθους επιχείρησης, κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου