Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα για νέες ποικιλίες στον αμπελώναΜε 1.200 ευρώ/στρμ. επιδοτείται η «στροφή» των αμπελιών προς τα οινοποιήσιμα σταφύλια


Με μία επιχορήγηση που κατά μέσο όρο είναι στα 1.200 ευρώ ανά στρέμμα, ο αμπελουργός που διαθέτει ένα παλιό αμπέλι για κρασί ή σταφίδα μπορεί να το αλλάξει και να αξιοποιήσει μία από τις πιο εμπορεύσιμες ποικιλίες σταφυλιών για κρασί.
Χρειάζεται, όμως, πρώτα να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή μετατροπής αμπελώνων, που κάθε χρόνο είναι ανοιχτό για αιτήσεις μεταξύ 1 Μαρτίου και 15 Μαΐου.  

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο), συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος.
β. Φύτευση αμπελώνων βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης.
γ. Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος).
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.


Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα έως τις 15 Μαΐου πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση - Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα.
2.Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το αμπελουργικό μητρώο.
3.Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4.Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα 5 έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας.
5.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου - παραγωγού.
7.Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
8.Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.


Αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης:
Με προτεραιότητα α) σε όσους είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί και είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον πέντε στρεμμάτων και β) σε νέους αγρότες, μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα 5 στρέμματα, κατανέμονται ανά περιφέρεια δικαιώματα νέων φυτεύσεων αμπελώνων για το 2013.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ένας αμπελουργός δικαίωμα νέου αμπελώνα, είναι να έχει υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και να παραδίδει μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή του σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις 2 προηγούμενες αμπελουργικές περιόδους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου