Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Ευκαιρίες μέσα από το AGRO-STARTΔιακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών


Το διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών AGRO-START  έχει σαν στόχο την ενεργοποίηση των Κέντρων Γνώσης (Centers of competences) για την ενίσχυση του Αγροτο-διατροφικού και Κτηνοτροφικού τομέα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την εξωστρέφεια. 
Το έργο AGRO-START θα  υλοποιηθεί σε 7 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία) από 12 οργανισμούς.

Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχει ως εταίρος το  Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας – ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος και η M.K.O. ERFC (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Περιφερειακή Συνεργασία, www.erfc.gr).
Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Εθνική Ομοσπονδία Εργασίας στον τομέα Γεωργίας, Τροφίμων, Καπνού και συναφών υπηρεσιών  (AGROSTAR) της Ρουμανίας.


Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO-START είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως απάντηση στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.

Μέσα από το έργο θα αναπτυχθεί  Πρωτόκολλο που θα απευθύνεται σε οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών στήριξης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους στην οικονομία της Ν.Α. Ευρώπης και διεθνώς. Το Πρωτόκολλο επιπλέον θα περιλαμβάνει οδηγίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη διευκόλυνση και προώθηση της καινοτομίας στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών.

Το έργο, το οποίο θα διαρκέσει δύο έτη, προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων που θα περιλαμβάνει παρόχους υπηρεσιών, δύο κύκλους διαδικτυακών μαθημάτων καθώς και την έναρξη μιας Εικονικής Έκθεσης (Virtual Fair).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου