Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

«Δράσεις Μαρία Κιουρί»


Ενίσχυση ερευνητικής σταδιοδρομίας

Οι «Δράσεις Μαρία Κιουρί» είναι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποτροφίες που διατίθενται σε ερευνητές ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητά τους. Εκτός από τις γενναιόδωρες υποτροφίες, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους με άλλες δεξιότητες ή επιστήμες που ενδεχομένως να είναι χρήσιμες για τη σταδιοδρομία τους 
(http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions).

Οι «Δράσεις Μαρία Κιουρί» είναι ανοικτές σε ερευνητές κάθε ηλικίας και επιπέδου εμπειρίας, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.  
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ερευνητών:
  • Νέος Ερευνητής: Λιγότερο από 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, και χωρίς διδακτορικό τίτλο.
  • Έμπειρος Ερευνητής:  Διαθέτει διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας. 


Αναλυτικά οι «Δράσεις»:
Δίκτυα Αρχικής Κατάρτισης (ITN) - μια δράση που παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης σε Νέους Ερευνητές, συνήθως από ένα δίκτυο πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Ευρωπαϊκές Υποτροφίες για Επαγγελματική Εξέλιξη (IEF)– ατομική υποτροφία που επιτρέπει σε έναν Έμπειρο Ερευνητή να μετακινείται εντός της Ευρώπης προκειμένου να εκπονήσει το δικό του ερευνητικό έργο.
Υποτροφίες Επαγγελματικής Ολοκλήρωσης (CIG) – ένα εφάπαξ ποσό που ενθαρρύνει τους Έμπειρους Ερευνητές να εργαστούν/ Επιστρέψουν στην Ευρώπη.
Συγχρηματοδότηση Περιφερειακών, Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων (COFUND) – ένας μηχανισμός συγχρηματοδότησης που παρέχει επιπρόσθετη οικονομική υποστήριξη σε εθνικά και περιφερειακά προγράμματα ερευνητικής κινητικότητας.
Εταιρικές Σχέσεις και Δίοδοι Επικοινωνίας μεταξύ της Βιομηχανίας και των Πανεπιστημίων (IAPP)– δράση που προωθεί τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκού κόσμου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Νέοι Ερευνητές, οι Έμπειροι Ερευνητές ή το τεχνικό ερευνητικό προσωπικό.


Διεθνείς Υποτροφίες Εξωτερικού για Επαγγελματική Εξέλιξη (IOF) – ατομική υποτροφία για Έμπειρους Ερευνητές που είναι πρόθυμοι να λάβουν ερευνητική κατάρτιση από οργανισμό υποδοχής σε τρίτη χώρα (εκτός Ευρώπης).
Διεθνείς Υποτροφίες Εσωτερικού (IIF) - ατομική υποτροφία για Έμπειρους Ερευνητές από τρίτες χώρες (μη Ευρωπαίους) που είναι πρόθυμοι να λάβουν ερευνητική κατάρτιση από οργανισμό υποδοχής με έδρα στην Ευρώπη.
Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγών Ερευνητικού Προσωπικού (IRSES) - ένα πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού που στηρίζει τη συνεργασία ερευνητικών οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου