Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»


Σεμινάριο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο
  
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο διοργανώνει σεμινάριο διάρκειας 50 ωρών με θέμα: «Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». Το πρόγραμμα θα διδαχθεί με τη μέθοδο των οργανωμένων διαλέξεων, τη μελέτη/ανάλυση περιπτώσεων (case studies), ενώ θα περιλαμβάνει και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Οι εισηγητές προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο, καθώς και από διάφορους φορείς επιχειρηματικότητας.
H δομή του προγράμματος αποτελείται από δύο κύριους θεματικούς άξονες, την «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και την «Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα».


Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενθάρρυνση και παρακίνηση των νέων να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της άρτιας ενημέρωσής τους για το θεσμικό περιβάλλον και τους φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και μέσω της λήψης στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την επιχειρηματική δράση.  
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις και που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο της επιχειρηματικότητας.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 31/03/2014 έως 15/04/2014 και ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη κατά τις απογευματινές ώρες (17:00-22:00).


Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ. Θα χορηγηθεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, η οποία θα αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μονάδες ECTS.

Δήλωση συμμετοχών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έως  21/03/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου