Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης


Προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

«Πρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» υλοποιεί η Ένωση Φορέων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013».

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων μέσω Προγραμμάτων Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.


Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:
 • Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας - Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
 • Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
 • Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - "Business to Business"
 • Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης - Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
 • Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
 • Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
 • Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου