Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Patras InnoHub


Patras InnoHub: 
γέφυρα στην υψηλή τεχνολογία

Σε μια από τις πιο παραγωγικές εστίες της χώρας και το τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, την Πάτρα, εδρεύει το Patras InnoHub που σήμερα, μετά από δυο χρόνια λειτουργίας, έχει συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και στη διατήρηση σημαντικού αριθμού ταλαντούχου επιστημονικού δυναμικού, που είτε προέρχεται από τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, είτε έχει προσελκύσει η περιοχή λόγω της άνθισης που παρουσιάζει η high-tech επιχειρηματικότητα.

Το Patras InnoHub είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας που παρέχει πλήρως εξοπλισμένους γραφειακούς χώρους, επιχειρηματικές υποδομές και μια σειρά από υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης και επιτάχυνσης, κυρίως σε startups και early-stage επιχειρήσεις, αλλά και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης διεθνών κολοσσών όπως η Samsung και η Citrix, δίνοντάς τους πρόσβαση στις αγορές και το ανθρώπινο ταλέντο της Δυτικής Ελλάδας.


Το Patras InnoHub προσφέρεται για δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης και αποτελεί ήδη σημείο συγκέντρωσης, διεπαφής και αμφίδρομης επικοινωνίας όλων των φορέων καινοτομίας στην Δυτική Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω διασύνδεση της τοπικής δυναμικής με τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Τα οφέλη από τη λειτουργία αυτής της υποδομής είναι απτά: έχουν δημιουργηθεί ισχυρά δίκτυα μεταξύ των επιχειρήσεων και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, έχει τονωθεί η επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα με νέες εταιρείες να δημιουργούνται και να εδράζουν στην περιοχή, ενώ παράλληλα υπάρχει μετάβαση προς ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθιστώντας τις εταιρείες ικανές να ανταγωνισθούν διεθνώς.

Σήμερα, η παρουσία του Patras InnoHub έχει συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αύξηση της επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην ανακοπή της διαρροής νέων επιστημόνων που αποφοιτούν από τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς άλλες Περιφέρειες ή ακόμα και άλλες χώρες, και στην ενίσχυση της εφευρετικής δραστηριότητας της περιοχής της Ελλάδας, καθώς έχει συμβάλει και στην αύξηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στο Patras InnoHub στεγάζονται πλέον 9 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, έχουν γίνει πάνω από 300 επιχειρηματικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 50 νέες θέσεις εργασίας.Για το επόμενο διάστημα, στόχος είναι να διευρυνθεί η δραστηριότητα του Patras InnoHub και μέσα από στρατηγικές συμμαχίες να στηριχθούν έμπρακτα όλες οι νέες επιχειρήσεις που κάνουν την εμφάνισή τους στην περιοχή, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, δικτύωσης και φιλοξενίας σε υπερσύγχρονους γραφειακούς χώρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου