Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα


Αναξιοποίητα παραμένουν από τη χώρα μας τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)

Ανεκμετάλλευτο ένα σημαντικό εργαλείο, που μπορεί να καταστήσει πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα εξακολουθεί να αφήνει η χώρα μας, τη στιγμή που άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Ιταλία, έχουν αρχίσει να το αξιοποιούν.
Ο λόγος για τη δυνατότητα που παρέχει η ΕΕ για χαρακτηρισμό προϊόντων με την ένδειξη «Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα» (ΕΠΙΠ), την οποία η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει για μια σειρά από προϊόντα, που πληρούν τις προϋποθέσεις.Ενώ η Ιταλία έχει χαρακτηρίσει από το 2010 την πίτσα Ναπολιτάνα ως ΕΠΙΠ, έχοντας ως επιχείρημα το γεγονός ότι το άνοιγμα της ζύμης επιτυγχάνεται με το τίναγμά της στον αέρα, και η γειτονική Βουλγαρία το έχει κάνει ήδη για πέντε προϊόντα της, η ίδια η ΕΕ έχει προβληματιστεί από την περιορισμένη αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου