Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος


Συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
ο νέος Επενδυτικός Νόμος

Εργαλείο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πεδίο της μεταποίησης οι οποίες μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς επίσης και να συμβάλουν στην καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος.
Ένα ευρύ πλέγμα «παραδοσιακών» αλλά και «καινοτόμων» δραστηριοτήτων, από τη δημιουργία ή των εκσυγχρονισμό ξηραντηρίων δημητριακών, οινοποιείων, ελαιοτριβείων μέχρι π.χ. το στήσιμο μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων, μεγάλων θερμοκηπίων ή βιοτεχνιών παραγωγής λειτουργικών τροφίμων μπορούν να ενταχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του νέου νόμου και να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει.


Ο νόμος 4146 αποτελεί μια τροποποιημένη εκδοχή του ν.3908/2011, με σημαντικά σημεία τα εξής: 
● Εντάσσονται στις διατάξεις του οι Ομάδες Παραγωγών, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Συνεταιριστικές Εταιρείες και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 ● Η ίδια συμμετοχή μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί από την αξία των καταθέσεων, την αξία των κινητών αξιών, τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (π.χ. κτίρια, οικόπεδα), σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.
● Τα κτίρια και ο περιβάλλων χώρος δεν μπορεί να είναι πάνω από 60% της επένδυσης και 70% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 ● Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει το Μάιο και το Νοέμβριο.

Ο νόμος 4146 δίνει επίσης τη δυνατότητα επιδότησης της επαναλειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.
Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και αυτά τα οποία αφορούν την επαναλειτουργία επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα αυτές να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους.  


Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης είναι για τις μικρές επιχειρήσεις 300.000 ευρώ, ενώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 200.000 ευρώ.

Για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας, όπου εντάσσονται και οι μεταποιητικές δραστηριότητες του αγροτικού τομέα, το όριο ορίζεται στο μισό των παραπάνω ποσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου