Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ολοκληρωμένο και Πιστοποιημένο Σύστημα Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης


Ανάγκη για Ολοκληρωμένο και Πιστοποιημένο Σύστημα Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης στην Ορεινή Ηλεία

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη» διοργάνωσαν τον περασμένο Νοέμβριο, ημερίδα στη Φολόη για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές οι ιδιαιτερότητες της περιοχής της ορεινής Ηλείας και οι δυνατότητες ανάπτυξης που εμφανίζονται σε σχέση με τη σύνδεση πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, τη σύνδεση δηλαδή της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση και την τουριστική ανάπτυξη.


Αναλυτικά παρουσιάστηκαν και οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικών κινήσεων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και οι άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το νέο κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων 2014-2020.
Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωσήφ Μπιζέλης, ανέλυσε την ανάγκη αξιοποίησης από την ελληνική κτηνοτροφία των τοπικών φυλών προβάτων, αιγών και χοίρων, κυρίως σε μια προσπάθεια ανάδειξης των πλεονεκτημάτων των φυλών αυτών τόσο σε επίπεδο εκτροφής όσο και σε επίπεδο παραγωγής ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων.
Τη σειρά των ομιλιών έκλεισε ο Δρ. Γεωπόνος Γεώργιος Συμεών, ο οποίος παρουσίασε μία σειρά εναλλακτικών προτάσεων για την ενασχόληση νέων και παλαιών κτηνοτρόφων με την πτηνοτροφία, προτάσεις που θα μπορούσαν με μικρό κόστος επένδυσης να εξασφαλίσουν στον κτηνοτρόφο ένα ικανοποιητικό εισόδημα στις εποχές της κρίσης.


Όλοι οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη παραγωγής πιστοποιημένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με καθορισμένα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να κατακτήσουν τις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε γόνιμη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Το συντονισμό της ημερίδας είχε η Βάσω Χαριτοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου