Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής σε θέματα εξωστρέφειας


«Εφοδιάζουµε µε Υποστήριξη, Κατάρτιση και Τεχνογνωσία τις Επιχειρήσεις» από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία & την ΕΕΔΕ  

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούµενους στον αγροδιατροφικό τοµέα, καθώς και σε επιχειρηµατίες ή εργαζόµενους µικροµεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Τουλάχιστον ένας χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης και υπάρχουσα ή στόχος για µελλοντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Οφέλη Προγράµµατος για τους συµµετέχοντες:
•Γνώση για τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
•Εµπεριστατωµένη αξιολόγηση της εξαγωγικής ετοιµότητας της επιχείρησής τους.
•Σχεδιασµός του πλαισίου προγραµµατισµού της εξαγωγικής δράσης της επιχείρησής τους.
•Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων πάνω σε πρακτικά θέµατα εξωστρέφειας.


Η Οµαδική Συµβουλευτική & Εκπαίδευση που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα, θα πραγµατοποιείται κάθε δεύτερη Παρασκευή & Σάββατο του µήνα, σε ηµεροµηνίες και ώρες που θα καθοριστούν και θα διαρκέσει συνολικά δύο µήνες στους χώρους της ΕΕ∆Ε (Πλατεία Πίνδου 1 & Γούναρη, 262 22 Πάτρα), ενώ η Ατοµική Συµβουλευτική θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της κάθε επιχείρησης, ύστερα από συνεννόηση µε τον Εξειδικευµένο Σύµβουλο.
Στο τέλος του Προγράµµατος θα δοθεί στους συµµετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή στο Πρόγραµµα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής έως τις 9 Μαΐου 2014.
Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδροµικώς την αίτηση συµµετοχής στα γραφεία της ΕΕ∆Ε, Πλατεία Πίνδου 1 & Γούναρη, 262 22 Πάτρα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: patra@eede.gr, τηλ.: 2610 361567, 2610 318573 fax: 2610 361517.

Πηγή: Επιμελητήριο Ηλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου