Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

Πρόσκληση Συμμετοχής για Στελέχη Επιχειρήσεων


Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον ΣΕΒ  

Ο ΣΕΒ υλοποιεί για πρώτη φορά μια Ολοκληρωμένη Πρωτοβουλία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.
Στην πρωτοβουλία θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται ενεργά στελέχη δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ.
Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν από μια σειρά δράσεων, που στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της προετοιμασίας Πλάνου Καινοτομίας για την επιχείρηση που απασχολούνται.


Το Πρόγραμμα Καινοτομίας περιλαμβάνει:
  • Επιμόρφωση των στελεχών καινοτομικού προσανατολισμού σε θέματα παραγωγικής, λειτουργικής, εμπορικής ή οργανωσιακής καινοτομίας από έμπειρους εκπαιδευτές καινοτομίας.
  • Συµβουλευτική Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι θα υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων στην προετοιμασία ενός Πλάνου Καινοτομίας.
  • ∆ικτύωση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων µε μέντορες (επιτυχημένα στελέχη καινοτομικών επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες καινοτομίας) για παροχή πρακτικής καθοδήγησης κατά τα πρώτα βήματα υλοποίησης του Πλάνου Καινοτομίας. 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
-Οι επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων πρέπει να έχουν έδρα σε μία από τις εξής Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής.
-Οι επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων πρέπει να έχουν νομική υπόσταση (δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη νομική μορφή). Στελέχη από επιχειρήσεις που τεκμηριωμένα είναι υπό σύσταση εξετάζονται κατά περίπτωση (δεν αποκλείονται εκ των προτέρων).

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι:
  • να διαθέτουν ενεργό ενδιαφέρον και προθυμία απόκτησης νέας γνώσης και δεξιοτήτων καινοτομίας
  • να δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας με δυναμική προοπτική καινοτομίας
  • να έχουν, κατά προτεραιότητα, σχετική κατάρτιση ή εκπαίδευση ή επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέματα όπως οργάνωση/διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση έργων, τεχνικές παραγωγής, προώθηση – marketing, πωλήσεις, υποστήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων, κλπ
  • να απασχολούνται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 3 άτοµα προσωπικό που αναγνωρίζουν τη σημασία της καινοτομίας. 


Στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθεί η ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς ένταξη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05/05/2014.
Τα στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να  υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.sev4enterprise.org.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου: ΣΕΒ / Αθήνα – τηλ: 211 5006118, email: sev4enterprise@sev.org.gr
Ανάδοχος του Έργου: Ένωση Εταιρειών ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και PLANET Α.Ε

ΠΗΓΗ: ΣΕΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου