Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Υποτροφίες για πολύ μικρές επιχειρήσεις από το AHEAD


ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD)

To ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, ανακοινώνει και φέτος υποτροφίες για στελέχη πολύ μικρών επιχειρήσεων για ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματά του.
Το AHEAD είναι το κέντρο που συνενώνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα στο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Στόχος του είναι να υποστηρίξει την κατανόηση και την ανάπτυξη του επιχειρείν εντός και εκτός Ελλάδος. 


Οι υποτροφίες του AHEAD για πολύ μικρές επιχειρήσεις θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων. Είναι ανοικτές για επιχειρηματίες και στελέχη πολύ μικρών επιχειρήσεων (που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα). Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να μην ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων.
Οι υποτροφίες στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού ταλέντου με γνώση, δικτύωση και δεξιότητες.

H Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της εκτός από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην επιχείρηση:
1. Δυνατότητα ανάπτυξης
2. Επιχειρηματικό όραμα και στόχους
3. Επίδοση τελευταίων ετών
Μέρος των υπόλοιπων διδάκτρων μπορούν να καλυφθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.


Για περισσότερες πληροφορίες και για το έντυπο αίτησης, email ahead@alba.edu.gr ή  www.alba.edu.gr/scholarships. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου