Κυριακή 27 Απριλίου 2014

“Your First EURES Job”


Θέσεις εργασίας για νέους 18-30 ετών

Πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια των νέων που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν θέσεις εργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνιστά το νέο πρόγραμμα “Your First EURES Job”, που καλύπτει έξοδα μετακίνησης, εγκατάστασης αλλά και βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας που στόχο έχει να βοηθήσει τους νέους ηλικίας 18-30 ετών να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.


Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 και βασίζεται στη στήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης -πληροφόρηση, αναζήτηση εργασίας, πρόσληψη, χρηματοδότηση- τόσο για τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλες χώρες.
Τα άτομα που αναζητούν εργασία θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-30 ετών, να είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ και νόμιμοι κάτοικοι χώρας της ΕΕ. Όσο για τους εργοδότες, οφείλουν να είναι επιχειρηματίες νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ, να αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένο προφίλ τους οποίους δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους και να προσφέρουν τουλάχιστον εξάμηνες συμβάσεις εργασίας με αμοιβή και όρους που προβλέπονται στο εθνικό εργατικό δίκαιο.
Στους υποψήφιους νέους, το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού για τη συνέντευξη με τον μελλοντικό εργοδότη και/ή για τη μετάβαση στο εξωτερικό προκειμένου να αναλάβουν τη θέση εργασίας, καθώς και για κατάρτιση στη γλώσσα της χώρας που θα μετακινηθούν. Για τους εργοδότες προσφέρεται χρηματοδότηση των νέων προσλήψεων, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 υπάλληλοι) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους κατάρτισης και της βοήθειας εγκατάστασης των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων.


Στους εργοδότες που απολαμβάνουν τα προνόμια αυτά περιλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι φορείς, καθώς και άλλοι διεθνείς πολιτικοί, οικονομικοί και επιστημονικοί οργανισμοί.
Οι υπηρεσίες απασχόλησης που μετέχουν στο πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES», στις οποίες οι Έλληνες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (ακόμη και αν η εταιρεία που τους έχει προσφέρει θέση εργασίας δεν ανήκει εκεί), βρίσκονται στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία.
Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νεαρούς εργαζομένους από το εξωτερικό μπορούν να καταχωρούν κενές θέσεις εργασίας και οι νέοι που ζητούν εργασία μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Οι υπηρεσίες απασχόλησης των εννέα χωρών μπορούν να παρέχουν στους εργοδότες αφενός πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης μιας κενής θέσης, αφετέρου υποστήριξη όσον αφορά την πρόσληψη.

Περισσότερες πληροφορίες:   
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου