Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Οικολογική Προσέγγιση στην Επιχειρηματικότητα


Έρευνα για την επίδραση της Οικολογικής Προσέγγισης στην οικονομική αποδοτικότητα και την επιχειρησιακή στρατηγική

Υπηρεσίες courier με μέσο το ποδήλατο, βιολογική μπύρα, οικολογικά συστήματα ύπνου, βιοκλιματικές κατοικίες ξύλου, οικολογικά πλαστικά χρώματα και 16 ακόμα ιδέες από ελληνικές επιχειρήσεις με προσανατολισμό στην Οικολογική Προσέγγιση έγιναν αντικείμενα μελέτης.  

Μία φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση που ακολουθείται από μία επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία ενσωμάτωσης οικολογικών χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων, αλλά και των διαδικασιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της.
Οι επιχειρήσεις, ως οικονομικές οντότητες, λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με το πρωταρχικό κριτήριο της πραγματοποίησης κέρδους. Έτσι, προκειμένου να προωθηθεί η οικολογική προσέγγιση στον κόσμο των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο αυτή να σχετίζεται με δυνατότητα κερδοφορίας.  


Σκοπός της μελέτης που πραγματοποιήθηκε ήταν να αξιολογηθεί η σχέση αυτή μέσα από την εξέταση 21 ελληνικών επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε 19 από τις 21 περιπτώσεις, η οικολογική προσέγγιση έχει προκαλέσει αύξηση των κερδών της επιχείρησης, σε μία περίπτωση η επίδραση ήταν ουδέτερη και σε μία περίπτωση υπήρχε αρνητική επίδραση.
Ακόμα, σε 7 από τις 21 περιπτώσεις, το περιθώριο κέρδους του οικολογικά φιλικού προϊόντος είναι μεγαλύτερο από αυτό ενός αντίστοιχου συμβατικού προϊόντος.

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές μη οικονομικές πτυχές που επηρεάζονται θετικά από την υιοθέτηση της οικολογικής προσέγγισης. Η τοποθέτηση του προϊόντος στον αντιληπτικό χάρτη των καταναλωτών, η αντιλαμβανόμενη αξία της μάρκας, η εταιρική εικόνα και φήμη, καθώς και η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η δημιουργία θετικότερου εργασιακού περιβάλλοντος είναι οι σημαντικότερες από αυτές.
Η έρευνα αποτελεί διπλωματική διατριβή της Αναστασίας Κανακάκη, στα πλαίσια του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», με κατεύθυνση σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος».  
Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “The MacroTrend Conferences, Paris 2013” που οργανώνεται από το επιστημονικό περιοδικό “The Macrotheme Review – A multidisciplinary journal of global macro trends” (Θεματική ενότητα: “Business and Management”,20 Δεκεμβρίου 2013, Παρίσι). Αγγλικός τίτλος: “The Eco approach: Impact on economic efficiency and business strategy”. 

Πηγή: www.epixeirein.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου