Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

MBA in Agribusiness


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών,  που ισοδυναμoύν με πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα, με βάση  την ακαδημαϊκή επίδοση, την οικονομική κατάσταση αλλά και άλλα κριτήρια τα οποία καθορίζονται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Επίσης μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα), το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για το ακαδ. έτος 2013-2014 έως και την 28η Ιουνίου 2013 (πρώτη φάση), ή την 9η Σεπτεμβρίου 2013 (δεύτερη φάση).
Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί οκτώ μήνες και ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώνεται στην εκπόνηση μελέτης επιχειρηματικών θεμάτων κατά τα ενδιαφέροντα των φοιτητών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου