Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ΕξωστρέφειαςΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

H Eπιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ηλείας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενους και Επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται την περίοδο 2012-2013 και αφορά Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών και Αυτοαπασχολούμενων διάρκειας 40 ωρών.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι επιδοτούμενη με € 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΗΛ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr, www.heliachamber.gr)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Βεβαίωση Εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ή επιχειρεί

4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

5. Πρόσφατη φωτογραφία

6.Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων 

Η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Επιμελητηριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Ηλείας, 3ος  όροφος (28ης Οκτωβρίου 1 και πλ. Ηρώων, 27100 Πύργος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου