Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Ένωση Αρωματικών Φυτών Ελλάδος


Ιδρύεται Ένωση Αρωματικών Φυτών Ελλάδος 

Με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα έθεσαν οι καλλιεργητές αρωματικών φυτών τις βάσεις για τη σύσταση του φορέα που θα τους συσπειρώσει και θα τους εκπροσωπήσει εντός και εκτός συνόρων, αναλαμβάνοντας το έργο της ανάδειξης κι αξιοποίησης των φαρμακευτικών φυτών της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και των υποπροϊόντων τους.
Από τη συνάντηση στη Λάρισα, στις 8 Ιουνίου, προέκυψε η απόφαση ίδρυσης της Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος (ΕΑΦΦΕ).
Ο νέος φορέας, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, θα έχει τη μορφή Αστικής – Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και κύριο σκοπό την προώθηση της έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης των αρωματικών φυτών, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.


Όσον αφορά στους στόχους της Ένωσης, αυτοί σχετίζονται με την προώθηση της παραγωγής και εμπορίας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την προώθηση του αρωματοτουρισμού στη χώρα μας, καθώς και τη δημιουργία επώνυμων - πιστοποιημένων προϊόντων, όπως ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης κ.λπ.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί επίσης στη σύνδεση, συνέργεια και συνεργασία με επιστημονικά - ερευνητικά κέντρα και επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, φορείς κ.λπ., στην ανάδειξη και αξιοποίηση της ελληνικής αρωματικής χλωρίδας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή για την προστασία της αυτοφυούς αρωματικής χλωρίδας από την ανεξέλεγκτη και παράνομη συλλογή και χρησιμοποίηση του ελληνικού αυτοφυούς γενετικού υλικού σε ξένες χώρες.


Προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, η Ένωση σχεδιάζει να προχωρήσει σε έρευνες αγοράς και στην εκπόνηση κλαδικών μελετών.
Θα επιχειρηθεί ακόμη η δημιουργία βάσης δεδομένων των μελών της ανά κατηγορία (π.χ. βάση δεδομένων φυτωριούχων, καλλιεργητών, μεταποιητών κ.λπ), αλλά και η συμβολή της στη δημιουργία εθνικού καταλόγου ποικιλιών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η προμήθεια κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Όσον αφορά στο κόστος συμμετοχής, σύμφωνα με το καταστατικό η εταιρική μερίδα ορίστηκε στα 500 ευρώ και για τα τακτικά μέλη με την αίτηση εγγραφής τους καταβάλλεται 50% της εταιρικής μερίδας και εντός έξι μηνών το υπόλοιπο 50%.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου