Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Επιδότηση για τα βοσκοτόπια σε περιοχές NaturaΕπιδότηση 5 ευρώ/στρέμμα για τα βοσκοτόπια σε περιοχές Natura

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος που ενισχύει όσους βοσκότοπους βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Μέτρο 213 του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» επιδοτεί με 5 ευρώ το στρέμμα όσα ιδιωτικά βοσκοτόπια δεν ανήκουν στο καθεστώς της εξισωτικής αποζημίωσης και της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Πεδίο εφαρμογής:
1. Το Μέτρο θα εφαρμοστεί σε ιδιόκτητους βοσκότοπους στην περιοχή δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας (διακριτές ενότητες φυσικής βλάστησης που αποτελούν ενδιαίτημα για αποικιακά ή μόνιμα είδη άγριας πανίδας).
2. Επιλέξιμοι είναι οι βοσκότοποι που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha.
3. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη και πληρωμή οι βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση στο πλαίσιο των Πυλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) καθώς και οι συνιδιόκτητοι.


Φάκελος Natura:
Νοείται ο φάκελος τον οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει:
• Αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης
• Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις τους
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής
• Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.
  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
1. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν αγρότες– κτηνοτρόφοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους βοσκότοπους που αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, εντός περιοχών Natura 2000 υπαγόμενων στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και οι οποίοι φέρουν σήμανση, ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, με ευθύνη των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

2. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: 
•Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
•Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
•Ανήλικα άτομα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου