Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Η μέθοδος της υδροπονικής χορτονομήςΠαραγωγή βιολογικής ζωοτροφής  

Η πλήρης καθετοποίηση της κτηνοτροφικής παραγωγής προωθείται στις μέρες μας  μέσα από την χρήση μιας μονάδας, η οποία βασίζεται στη μέθοδο παραγωγής νωπής και φρέσκιας χορτονομής με τη μέθοδο της υδροπονίας, που θα παράγεται επί τόπου στον χώρο που βρίσκονται τα κοπάδια.
   
Η μονάδα αυτή βασίζεται στη μέθοδο παραγωγής νωπής και φρέσκιας χορτονομής, με στόχο να βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο την οικονομική βιωσιμότητα του κοπαδιού, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωικής παραγωγής και τα παράγωγά της, είτε αυτά είναι το γάλα και τα υποπροϊόντα του, είτε το κρέας. Επιτυγχάνεται συνεπώς με την εν λόγω διατροφή σημαντική βελτίωση στην υγεία και τη μακροβιότητα των ζώων αλλά και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Η μέθοδος δεν προσφέρεται μόνο ως μια εναλλακτική ή συμπληρωματική μέθοδος σίτισης των σταυλισμένων και ελεύθερων ζώων, σε περιόδους έλλειψης τροφής λόγω του χειμώνα, της ξηρασίας ή των φυσικών καταστροφών, αλλά και ως μια βασική μέθοδος διατροφής, με ζωοτροφή η οποία προσφέρει πλεονεκτήματα και απευθύνεται σε όλη την κτηνοτροφική αλυσίδα της χώρας μας, καθώς είναι κατάλληλη για κάθε είδους φυτοφάγα ζώα, όπως τα μοσχάρια/αγελάδες, τα αιγοπρόβατα, οι χοίροι, τα πουλερικά και τα κουνέλια.


Μια μονάδα αυτοματοποιημένης υδροπονικής καλλιέργειας ζωοτροφής αποτελείται από ένα απλό μηχάνημα τόσο στην κατασκευή όσο και στην χρήση του και έχει μέγεθος από 20 έως και 200 τετραγωνικά μέτρα. Το μικρότερο μέγεθος είναι compact και τα μεγαλύτερα μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν κατά την επιθυμία του πελάτη, τις απαιτήσεις του χώρου και του μεγέθους του ποιμνιοστασίου.
Υπάρχει μια σταθερή εγκατάσταση για το πότισμα των σπόρων με έναν απλό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ρύθμισης της συχνότητας ποτίσματος και τοποθετείται μια μικρή δεξαμενή και μια αντλία για την τροφοδοσία της μονάδας με το αναγκαίο νερό.
Η βασική αρχή λειτουργίας της μονάδας είναι η παραγωγή μιας απόλυτα φυσικής βιομάζας από σπόρους σιτηρών ή οσπρίων ή μείγματός τους, υπό ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, απουσία εδάφους. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται δηλαδή να απομακρυνθεί η δυσμενής επίδραση που έχουν στην παραγωγή τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία πληθαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες.


Μια μονάδα, ανάλογα με το μέγεθός της, μπορεί να παράγει 150 έως 1.500 κιλά χορτονομής την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι προσφέρει καθημερινά σταθερή παραγωγή της ζωοτροφής που χρειάζεται μια κτηνοτροφική μονάδα χρησιμοποιώντας σχετικά μικρή επιφάνεια.
Επιπλέον, το κόστος διατροφής των ζώων μειώνεται δραστικά, αφού για ένα αιγοπρόβατο, με τη μονάδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων (κόστος υλικών, ενέργειας και εργατικών) υπολογίζεται πως διαμορφώνεται στα 4 λεπτά το κιλό, σημαντικά χαμηλότερα από το κόστος των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου