Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Οικο-καινοτομία


Eco-Innovation: Χρηματοδότηση της ΕΕ προκειμένου να εισαχθούν περιβαλλοντικές λύσεις στην αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ύψους 31,5 εκ.€ για τα καλύτερα 45 έργα στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation). Επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη έχουν προθεσμία έως τις 5 Σεπτεμβρίου του 2013 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την εισαγωγή νέων περιβαλλοντικών λύσεων στην αγορά στους εξής 5 τομείς: ανακύκλωση υλικών, ύδατα, βιώσιμα οικοδομικά προϊόντα, πράσινες επιχειρήσεις, τομέας τροφίμων και ποτών.


Η οικο-καινοτομία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και έχει προϋπολογισμό περίπου 220 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα προϊόντα που βοηθούν την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Η οικο-καινοτομία είναι ένα πράσινο σκέλος του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας-ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (EcoAP). Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).


Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη διείσδυσή του/της στην αγορά. Η πρόσκληση προσφέρει συγχρηματοδότηση έως και 50% του κόστους του έργου και αναμένεται να υποστηρίξει περίπου 45 νέα έργα κατά το τρέχον έτος.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 είναι ανοικτή μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.  


Το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «Διώνη» αναλαμβάνει υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου