Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Ανάπτυξη ΑιγοτροφίαςΘεμέλια για την ανάπτυξη της αιγοτροφίας στην Ε.Ε.

Η διαμόρφωση της πολιτικής, γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη στην παραγωγή γάλακτος από εκτροφές χαμηλών εισροών, βρίσκεται στο επίκεντρο πανευρωπαϊκού επιστημονικού φόρουμ στην Ελλάδα.

Τις βάσεις για τη διαμόρφωση της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο τις βιώσιμης παραγωγής γάλακτος από οικολογικές εκμεταλλεύσεις και εκτροφές χαμηλών εισροών θα θέσουν 50 ειδικοί επιστήμονες από συνολικά 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διεπιστημονική σύναξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης ετήσιας συνάντησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying).  
Οι μετέχοντες στο συνέδριο εκπροσωπούν επιλεγμένους φορείς από τη γαλακτοβιομηχανία, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και ομάδες συμβούλων επιχειρήσεων, ενώ οι εργασίες του συνεδρίου εστιάζονται στην εκτροφή μηρυκαστικών, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τη μεταποίηση των προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη μελλοντική εξέλιξη των επιμέρους κλάδων.  

Το πόσο σημαντική είναι η αιγοτροφία για την ελληνική οικονομία γίνεται εμφανές από τα διαθέσιμα στοιχεία, βάσει των οποίων η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στον τομέα της εκτροφής αιγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού το εθνικό ποίμνιο αριθμεί περίπου 5 εκατ. ζώα και αντιπροσωπεύει το 47,6% των αρμεγόμενων αιγών της Ε.Ε., ενώ το παραγόμενο γάλα ανήλθε σε 406.955 τόνους για το έτος 2010.  
Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι η εγχώρια παραγωγή γάλατος και κρέατος δεν έχει να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα, ενώ απουσιάζει η τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και η οργανωμένη εμπορία τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο κρέας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου