Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

«Γαλάζια Ενέργεια»


Αειφορική Διαχείριση των Υδάτων

Καθώς το νερό είναι υπόθεση όλων, οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί παράγοντες από διάφορους τοµείς πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τις πηγές των υδάτων.
Επειδή όλοι χρησιµοποιούµε νερό στην καθηµερινή µας ζωή και στην εργασία µας (στο νοικοκυριό, στη βιοτεχνία, στο αγρόκτηµα, στο γραφείο), είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε όλοι µας στην επίτευξη των στόχων της αειφορικής διαχείρισης των υδάτων.


Σε συνεργασία με μία εθελοντική ομάδα του Πύργου και μία ομάδα από την Λεμεσό της Κύπρου, η «Διώνη» έχει υποβάλει πρόταση για το έργο με τίτλο «Γαλάζια Ενέργεια» στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
Σκοπός του έργου θα είναι να ενθαρρύνει όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα να συµµετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.   


Μέσα από αυτό το έργο θα αναδυθούν επίσης τα κενά και οι ελλείψεις στον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, στα θέματα της αειφορικής χρήσης των υδάτων. Θα αναδειχθεί η σημασία του να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές εκδρομές που διοργανώνονται από τα σχολεία, επισκέψεις σε υγροβιότοπους με στόχο την προβολή της σημασίας τους στον καθαρισμό του νερού, καθώς και σε ποτάμια.


Ειδικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου, θα αναδειχθεί η ανάγκη για την εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων.   
Τέλος, θα γίνει περισσότερο αντιληπτή μέσω του συγκεκριμένου έργου η ανάγκη τόσο για δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, όσο και  για δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών παράκτιων πόλεων και βελτίωση στη διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου